Szerzői jog nyilatkozat

Szerzői jog A naszutak-kulfoldon.hu és az ezen az oldalon található tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép, szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) teljes egészében a Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft. (a továbbiakban: Kiadó, székhely: 1133 Budapest, Godol. u. 5-7. 8/9, Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) kizárólagos szellemi tulajdona.

Azzal, hogy a felhasználó belép a naszutak-kulfoldon.hu honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.

A Kiadó fenntart minden olyan jogot - így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait - amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

A honlap bizonyos részei csak előzetes regisztráció után érhetőek el.

A honlap, annak tartalma a Kiadóval írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel.

A honlapon közzétett tartalom a honlapra való hivatkozással, az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben szabadon felhasználható. A hivatkozás módja: azoknál a tartalmaknál, amelyekben megjelenik a Dive Hard Tours Kft, mint adatközlő az eredeti helyen, vagy az első adatemlítésnél meg kell hivatkozni a céget. Ebben az esetben a naszutak-kulfoldon.hu mint forrás megjelölése nem kötelező. Azoknál a tartalmaknál, amelyekben az Dive Hard Tours Kft. nem jelenik meg a másodközlésben a naszutak-kulfoldon.hu-t kell forrásként megjelölni.

A naszutak-kulfoldon.hu cikkeiben idézett személyek a másodközlésből nem hagyhatók ki, az idézetek nem módosíthatók.

Egyebekben a honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetítetni bármilyen módon, változatlan formában is; kimásolni; abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely Kiadó jogait sérti vagy veszélyezteti.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

Kiadó szavatolja, hogy a honlapon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

Kiadó a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősséget kizárja.

Amennyiben Ön a saját honlapján a honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért Kiadó semmiféle felelősséget nem vállal.
+36 1 785 8492